SISÄLOGISTIIKAN RATKAISUT

 • Varasto

 • Tuotanto

 • Kuljetukset

 • Lähetys

 • Vastaanotto

 

Tehoa toimintaan

 • Toiminnan tehostuminen 5% - 20%

 • Tuki itseohjautuvalle toimintamallille

 • Läpinäkyvä ja reaaliaikainen seuranta

 • Tarkkuuden paraneminen

 • Virheiden väheneminen

 • Laadukkaampi asiakaspalvelu

 • Mukautuvuus muuttuviin liiketoimintatarpeisiin

 

Nopea käyttöönotto

 • Selaimella käytettävä ratkaisu – ei asennuksia

 • Sama ratkaisu toimii myös sovelluksena

 • Pilvipalvelu tai on-site asennus

 • Pilotointimahdollisuus ennen hankintapäätöstä

 • Kehitys ketterän kehityksen menetelmillä

 • WEB Services –rajapinta isäntäjärjestelmiin

 
 
 

Reaaliaikainen ohjaus ja seuranta:

Varasto Vastaanotto, Hyllytys, Siirto
Kerääminen, Kyselyt, Inventointi
Tuotanto Työvaihekirjaukset, Kutsut
Kuljetukset Lastaus, Purku, Kartta
   
 

Työntekijän HTML5 Mobiili -ratkaisu

 

• Liiketoimintaprosessi mobiililaitteissa

• Avoimet tehtävät tiimien työjonoissa

• Tehtävien selaaminen/suodatus

• Tehtävän raportointi:

• Mistä otetaan, mihin jätetään

• ”Luettu koodi listalla” - tarkistus

• Kartta, GPS paikkatiedon lähetys

• Online / Off Line -tuki

• Tietokanta päätelaitteessa

• Valokuvat ja liitetiedostot

• Sähköinen allekirjoitus

• Viivakoodien luku päätelaitteen kameralla

   

Työnjohdon ohjaus- ja seuranta -ratkaisu

 

• Tehtävien luonti, suunnittelu, resursointi ja aikataulutus

• Tiimien työjonojen reaaliaikainen seuraaminen ja ohjaus

• Automaattinen tehtävien luonti työjonoihin säännöillä (Vastaanotto -> Hyllytys)

• Kapasiteetin hallinta

• Varastojen rakenteen dynaaminen hallinta

• Perustiedot

• Tilaukset ja tehtävät

• Resurssit: työntekijät, trukit, autot

• Lomat, varaukset, sijainti

• Varastot, varastopaikat, hyllyt

• Kartta – resurssit, tehtävät, historia

Powered by Softers